OBJEKAT!     JAVNA ČESMA JE ZAŠTIĆENA KAO PATENT U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU.     FILTERI!


EnviroTech Vam prezentuje:
JAVNE ČESME SA PREČIŠĆENOM VODOM
 

Izum koji neposredno unapređuje kvalitet ljudskih života, temelji se na humanim vrednostima i podstiče održiv ekonomski razvoj
Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode

 
  O FIRMI ENVIROTECH
 
Agencija za ekologiju se bavi inženjeringom, projektovanjem, proizvodnjom, motažom i servisiranjem uređaja za pripremu pijaće i procesne vode. Firmu je osnovao Dr Miroslav Kukučka, dipl. hem. 1988. godine. Od tada do danas preduzeće je zabeležilo dinamičan razvojni put.                                  DETALJNIJE...
 
                                                 
 
 
  AKTUELNO
 
 

JULI 2013.
EKOČESMA je zaštićena u Zavodu za intelektualnu svojinu!

                                                
 
 
 
  O ČESMAMA
 
- Cilj instalacije Javnih česmi - preventivna zaštita zdavlja ljudi
- Suština pronalaska je u tome da se na javnoj površini sela ili grada na priključku vodovodne vode, izgradi objekat javne česme.

- Aktivnosti na izgradnji Javnih česmi
                                           DETALJNIJE...
 
                                                 
 
Vodosnabdevanje
  Snabdevanje vodom
Snabdevanje stanovništva urbanih sredina (gradova i sela) pijaćom vodom se najčešće vrši distribucijom vode cevovodom od izvorišta do mesta življenja (kuće ili stanovi).
 
                            DETALJNIJE...
 
   Centralna fabrika vode
Centralna fabrika vode je idealno rešenje. Može biti  Lokalna za jedno naselje vezana sa lokalnim vodovodom ili Regionalna  za više naselja.  Skupo rešenje - za većinu  naselja neizvodljivo.       DETALJNIJE...
   
   Alternativno rešenje

Prevoz izvorske vode cisternama do mesta korišćenja i flaširanje takve vode
REŠENJE JE NEIZVODLJIVO, JER PROPISI TO NE DOZVOLJAVAJU
 
Reference - do sada izgrađeni objekti
  1. RUSKO SELO
 
U eksploataciji od septembra 1998. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna

 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  2. BANATSKO VELIKO SELO
 
U eksploataciji od septembra 1999. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna

 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  3. NOVI KOZARCI
 
U eksploataciji od septembra 1999. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna

 
                                                    DETALJNIJE...
 
  4. KIKINDA
 
U eksploataciji od oktobra 1999. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
 
  5. RATKOVO I
 
U eksploataciji od maja 2002. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE..
 
 


PRVA JAVNA ČESMA U RATKOVU

Cena jednog litra prečišćene vode sa Javne česme je 0,0013 EVRA.

 
  6. CRVENKA
 
U eksploataciji od novembra 2002. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
  7. MELENCI
 
U eksploataciji od novembra 2002. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  8. LOVĆENAC
 
U eksploataciji od juna 2003. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  9. MALI IĐOŠ
 
U eksploataciji od juna 2003. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  10. FEKETIĆ
 
U eksploataciji od novembra 2003. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  11. SILBAŠ
 
U eksploataciji od decembra 2003. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  12. NADALJ
 
U eksploataciji od januara 2004. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  13. ZRENJANIN
 
U eksploataciji od marta 2004. godine.
Vodovodna voda je karakterističnog mirisa i ukusa,  povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                    DETALJNIJE...
 
 
  14. RATKOVO II
 
U eksploataciji od oktobra 2004. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  15. RATKOVO III
 
U eksploataciji od oktobra 2004. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  16. FSK ELEMIR
 
U eksploataciji od jula 2004. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                              DETALJNIJE...
 
 
  17. SRPSKI MILETIĆ I
 
U eksploataciji od aprila 2005. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                               DETALJNIJE...
 
  18. BOGOJEVO I
 
U eksploataciji od maja 2005. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  19. KIKINDA II
 
U eksploataciji od maja 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  20.  BAČ I
 
U eksploataciji od septembra 2005. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  21. SELENČA
 
U eksploataciji od oktobra 2005. godine.
Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 


Mesna zajednica TOVARIŠEVO

Prečišćena voda je na svim česmama bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna

 
  22. PIVNICE
 
U eksploataciji od novembra 2005. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE..
 
 
  23. OBROVAC
 
U eksploataciji od januara 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
 
  24. TOVARIŠEVO
 
U eksploataciji od januara 2006. godine.
Bunarskaa voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
  25. ZMAJEVO
 
U eksploataciji od april 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  26. RAVNO SELO
 
U eksploataciji od aprila 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  27. SAVINO SELO
 
U eksploataciji od aprila 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  28. SRPSKI MILETIĆ II
 
U eksploataciji od februara 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  29. SRPSKI MILETIĆ III
 
U eksploataciji od februara 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  30. KUCURA
 
U eksploataciji od augusta 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  31. BAČKO DOBRO POLJE
 
U eksploataciji od juna 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  32. MAGLIĆ
 
U eksploataciji od juna 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  33. OBROVAC II
 
U eksploataciji od septembra 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  34. BAČKI BRESTOVAC
 
U eksploataciji od maja 2009. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  35. RIBAREVO
 
U eksploataciji od jula 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                              DETALJNIJE...
 
 
  36. BAČ II
 
U eksploataciji od jula 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                               DETALJNIJE...
 
  37. BAČ III
 
U eksploataciji od juna 2006. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  38. VAJSKA
 
U eksploataciji od juna 2006. godine.
Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                DETALJNIJE...
 
 
  39. OBROVAC III
 
U eksploataciji od septembra 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  40. LALIĆ
 
U eksploataciji od ____________ godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
 
  41. BAČKA TOPOLA 1
 
u EKSPLOATACIJI OD FEBRUARA 2011.. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
 
  42. BAČKA TOPOLA 2
 
U eksploataciji od decembra 2006. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
 
  43. BAČKI SOKOLAC
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
  44. GORNJA ROGATICA
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE..
 
 
  45. GUNAROŠ
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  46. KARAĐORĐEVO
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
 


JAVNA ČESMA U SAVINOM SELU

  47. KRIVAJA
 
U eksploataciji od novembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
  48. MALI BEOGRAD
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  49. NOVO ORAHOVO
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 


Preventivna zaštita zdavlja ljudi – snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom pijaćom vodom.

  50. NJEGOŠEVO
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  51. TOMISLAVCI
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  52. PAČIR
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  53. POBEDA
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
 
  54. STARA MORAVICA 1
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                DETALJNIJE...
 
 
  55. STARA MORAVICA II
 
Oprema isporučena septembra 2006. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                 DETALJNIJE...
 
  56. BAČKI GRAČAC
 
U eksploataciji od februara 2008. godine.
Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE..
 
  57. NAKOVO
 
U eksploataciji od januara 2007. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                             DETALJNIJE...
 
 


CRKVA KIKINDA

Izum koji neposredno unapređuje kvalitet ljudskih života, temelji se na humanim vrednostima i podstiče održiv ekonomski razvoj

 
  58. KAČAREVO
 
U eksploataciji od aprila 2007. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  59. KARAVUKOVO
 
U eksploataciji od maja 2007. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  60.  CRKVA KIKINDA
 
U eksploataciji od maja 2007. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
   
  61. BAŠAID
 
U eksploataciji od avgusta 2007. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 

JAVNA ČESMA je jeftina investicija koja za snabdevanje oko 3000 građana iznosi od 15.000 do 18.000 EVRA, a mesečno je za proizvodnju oko 150.000 litara vode potrebno izdvojiti 200.- EVRA.

 

  62. SRPSKI MILETIĆ IV

 
U eksploataciji od februara 2008. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                             DETALJNIJE...
 
  63. BANATSKA TOPOLA
 
U eksploataciji od avgusta 2008. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                              DETALJNIJE...
 
 
  64. VINCAID
 
U eksploataciji od avgusta 2008. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                               DETALJNIJE...
 
  65. BAČKI PETROVAC
 
U eksploataciji od  novembra 2009. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                              DETALJNIJE...
 
 
  66. KULPIN
 
U eksploataciji od  januara 2009. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
 
                                                                                               DETALJNIJE...
 
  67. KAČAREVO 2
 
U eksploataciji od juna 2009. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  68.  KIKINDA 4
 
U eksploataciji od maja 2009. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
 
  69. BOČAR
 
U eksploataciji od OKTOBRA 2009. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  70.  KIKINDA 5
 
U eksploataciji od decembra 2009. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                               DETALJNIJE...
 
  71. BAČKI PETROVAC 2
 
U eksploataciji od marta  2012. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
     72. ZRENJANIN
 
U eksploataciji od decembra 2011. godine.
Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
  73. KIKINDA 6
 
U eksploataciji od maja 2012. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  74.  MOKRIN
 
U eksploataciji od maja 2012. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  75. KIKINDA 7
 
U eksploataciji od maja 2012. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  76. LAZAREVO
 


U eksploataciji od maja 2012. godine.
Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE..

 
  77. IĐOŠ
 
U eksploataciji od juna ____. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  78. MLADENOVO
 
U eksploataciji od juna ____. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  79. PARAGE
 
U eksploataciji od septembra ____. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 
 
  80. RAVNO SELO
 
U eksploataciji od aprila ____. godine.
Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna
                       
DETALJNIJE...
 

 

EnviroTech, d.o.o. 23300 Kikinda, Sterije Popovića 42, Tel.: 0230/434-574; 0230/439-200, Faks.: 0230/434-674; 0230/437-999,
E-mail:office@envirotech.rs     URL: http://www.envirotech.rs        URL: http://www.ekocesma.com
 

 © 2004. EnviroTech d.o.o.

Poslednja izmena: 16.09.2015.

webmaster: zoltan@paksi.in.rs