agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
ALTERNATIVNA REŠENJA
 a. Razni elaborati :   
 

     
 

Ovo alternativno rešenje podrazumeva nepotrebna višegodišnja ulaganja u istraživanje tehnologija koje su poznate i primenjuju se kako Svetu, tako i kod nas.
          Naime, razni profesori i inženjeri se uz background zvučnih institucija i titula pojavljuju u lokalnim sredinama ugroženom lošim kvalitetom vodovodne vode. Posebno brzo se pomenuta kategorija pojavljuje u sedištima opština gde je sanitarna inspekcija zabranila upotrebu vodovodne vode za piće.

 

Ubrzo dolazi do dogovora i potpisivanju ugovora koji definiše istraživanja mogućnosti uklanjanja nepoželjnih sastojaka iz vodovodne vode. U cenu ugovora se uračunava i «pilot» uređaj koji će omogućiti «praktične rezultate» istraživanja.
       Vrednost takvih ugovora se obično nalazi u okvirima od 50.000.- do 150.000.- EVRA.
        Opisane radnje obično traju dve do tri godine i kao rezultat daju elaborat – knjigu koja opisuje primenjene eksperimentalne metode kao i rezultate rada «pilot» uređaja. Elaborati su najčešće bez ikakvih hidrauličkih proračuna koji bi mogli imati praktični učinak, niti sadrže tehno-ekonomski proračun.

 Pozitivni efekti: Nema ih niko osim nosioca izrade elaborata

 Negativni efekti:
Elaborat je rezultat uzaludnog rada bez praktičnog rezultata, pošto građani - poreski obveznici koji su izdvojili veliku sumu novca u izradu elaborata i dalje piju higijenski neispravnu vodu iz vodovoda.
 Lokalnoj sredini ostaje «pilot uređaj» bez ikakve upotrebne vrednosti.
 Nosilac elaborata postiže dogovor o izradi novog elaborata u nekoj drugoj lokalnoj zajednici.