agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KAČAREVU II
 

 
 
 
 

Kačarevo, Opština Pančevo

 
 
 
 

U eksploataciji od juna 2009. godine

Investitor:

Mesna zajednica Kačarevo

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mikrofiltracija,deferizacija/demanganizacija ,Nanofiltracija,dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

 

Karakteristični
sastojci u vodi:

Bunarska voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

980

391

1000

60

Ukupna tvrdoća (odH)

22.1

8.25

/

62

Amonijak (mg/l)

0.27

<0.05

1.0

81

Mangan (mg/l)

0,183

<0,010

0,05

95

Gvožđe (mg/l)

0,926

<0,05

0,3

95

Arsen (mg/l)

0.029

< 0.010

0.010

65

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna