agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U RATKOVU - Ratkovo I
 

 
 
 
 

Ratkovo I, Opština Ođaci

 
 
 
 

U eksploataciji od maja 2002. godine

Investitor:

Mesna zajednica Ratkovo - 1

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, Nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

90

5

5

94

Elektroprovodljivost (µS/cm)

2280

248

1000

90

Utrošak KMnO4 (mg/l)

58.0

2.2

8,0

96

Amonijak (mg/l)

1.7

0.0

1.0

100

Natrijum (mg/l)

280

56

150

80

Hloridi (mg/l)

270

52

200

80

Arsen (mg/l)

0.080

< 0.010

0.010

min. 88

Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna