agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U SRPSKOM MILETIĆU - SRPSKI MILETIĆ IV
 

 
 
 
 

Srpski Miletić, Opština Odžaci

 
 
 
 

U eksploataciji od februara 2008. godine

Investitor:

Mesna zajednica Srpski Miletić - 4

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

2370

134

1000

94

Boja (oCo-Pt)

100

5

5

95

Utrošak KMnO4(mg/l)

102

3.7

8

96

Isparni ostatak (mg/l)

1469

83

/

94

Amonijak (mg/l)

1.7

0.0

1.0

100

Arsen (mg/l)

0.36

< 0.005

0.010

min. 97

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna

 

 
 

  | Home  | O javnim česmama | Reference |
| Kontakt | O firmi "EnviroTech" | Webmaster |

© 2004. EnviroTech d.o.o.