agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
 IDEALNO REŠENJE - CENTRALNA FABRIKA VODE

Velika investicija neprimerena sadašnjem ekonomskom trenutku.

 

 
 

Jedna od brojnih referenci EnviroTech-a.  Fabrika vode u Karavukovu.

 
 
 
 

     Fabrike pijaće vode su velike kapitalne investicije  čija je cena u izgradnji i eksploatacionom održavanju uz konstantan protok upravo proporcionalna kvalitetu sirove vode.
     U slučaju umereno zagađene sirove vode (npr. Fe, Mn i NH4+) investicija iznosi oko 10.000.- EVRA/l/s, dok u slučaju bunarskih voda sa visokom koncentracijom organskih materija i arsena cena fabrike za preradu 1 l/s vode dostiže i 25.000.- EVRA.
    Prodajna cena 1 m3 tako pripremljene vodovodne vode je tako|e visoka i dostiže između 0,5 i 2.- EVRA.

 Pozitivni efekti :  - Higijenski ispravna pijaća voda u svakom domaćinstvu.
                          - Stalna kontrola higijenske ispravnosti. 

Negativni efekti :
    Ogromno opterećenje građana previsokom cenom vodovodne vode u sadašnjim ekonomskim uslovima, iako se za piće i kuvanje iskoristi svega 2-3 % proizvedene količine vode.
    Bespotrebno trošenje  skupe vode u sanitarne svrhe, navodnjavanje zemljišta, pranje vozila i dr.
    Neophodna hitna dodatna infrastrukturna ulaganja u zamenu postojeće dotrajale i zaprljane vodovodne mreže.
    Finansijski problemi u lokalnom vodovodnom preduzeću koji nastaju usled značajnih gubitaka skupe prečišćene vode u vodovodnoj mreži, otežane naplate kod građana zbog visoke cene vode, kao i visokih eksploatacionih troškova.