agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KUCURI
 

 
 
 
 

Kucura, Opština Vrbas

 
 
 
 

U eksploataciji od augusta 2006. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Kucura

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

770

267

1000

65

Boja (oCo-Pt)

5

5

5

/

Utrošak KMnO4(mg/l)

2.3

2.3

8

/

Isparni ostatak (mg/l)

477

166

/

65

Amonijak (mg/l)

0.4

0.1

1.0

75

Arsen (mg/l)

0.028

< 0.005

0.010

82

Bunarska voda sadrži arsen i povremeno je mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez arsena i mikrobiološki ispravna