agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U SELENČI
 

 
 
 
 

Selenča, Opština Bač

 
 
 
 

U eksploataciji od oktobra 2005. godine

Investitor:

Mesna zajednica Selenča

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1712

571

1000

67

Boja (oCo-Pt)

80

5

5

94

Utrošak KMnO4(mg/l)

43.9

2.6

8

94

Isparni ostatak (mg/l)

1061

354

/

67

Amonijak (mg/l)

1.8

0.77

1.0

57

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna