agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
ALTERNATIVNA REŠENJA
   d. Korišćenje flaširanih voda :  
 

 
 
 
 
 
 

 

Odabir pojedinih vrsta flaširanih voda je slobodno prepušten građanima, bez prethodne preporuke zdravstvenih radnika usled nedostatka usaglašenosti propisa o pijaćim flaširanim vodama.

     Definitivno ne postoji usaglašenost Pravilnika o mineralnim i pijaćim vodama koja je očigledno neophodna kako bi stanovništvo bilo upoznato sa činjenicom da svaka flaširana voda nije dobra za dugotrajno korišćenje, kao i sa efektima permanentnog korišćenja prirodnih mineralnih voda kao supstituciji pijaće vode.

Većina flaširanih voda su visoko mineralizovane, uz to najčešće gazirane. Samo mali broj flaširanih voda su negazirane i nisko mineralizovane vode.
       Jasno je da visoko mineralizovane vode nisu preporučljive za utoljavanje žeđi, s obzirom da se najveći broj minerala kao i bakterijska flora u takvim vodama, nalazi značajno iznad maksimalno dozvoljene koncentracije po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ 42/98).
     Jako mineralizovane i gazirane vode uopšte se ne preporučuju za konzumiranje dečijem delu populacije, a odraslima se preporučuju u minimalnim ograničenim količinama. 
Odlučujući faktor pri ovakvom alternativnom načinu snabdevanja pijaćom vodom je na žalost jedinična cena boce vode.

Pozitivni efekti:
                     Higijenski ispravna flaširana voda po Pravilniku o mineralnim vodama
                     Stalna kontrola higijenske ispravnosti                     

Negativni efekti:
                  Rizičan način alternativnog vodosnabdevanja s obzirom da mnoge flaširane vode ne odgovaraju normama o higijenskoj ispravnosti vode za piće, kako po fizičko-hemijskim tako i po mikrobiološkim kriterijumima. 
                     Izuzetno skup skup način vodosnabdevanja koji prosečnu četvoročlanu porodicu mesečno opterećuje sa najmanje 75.-EVRA.