agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U RAVNOM SELU
 

 
 
 
 

Ravno Selo, Opština Vrbas

 
 
 
 

U eksploataciji od aprila 2006. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Ravno Selo

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1479

68

1000

95

Boja (oCo-Pt)

80

5

5

94

Utrošak KMnO4(mg/l)

75

2.8

8

86

Isparni ostatak (mg/l)

917

42

/

95

Amonijak (mg/l)

3.6

0.33

1.0

91

Arsen (mg/l)

0.036

< 0.005

0.010

86

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna