agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U RIBAREVU
 

 
 
 
 

Ribarevo, Opština Apatin

 
 
 
 

U eksploataciji od jula 2006. godine

Investitor:

Mesna zajednica Apatin, Naselje Ribarevo

Kapacitet:

250 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1910

161

1000

92

Boja (oCo-Pt)

40

5

5

88

Utrošak KMnO4(mg/l)

39.7

1

8

97

Isparni ostatak (mg/l)

1190

100

/

92

Amonijak (mg/l)

2.08

0.12

1.0

94

Arsen (mg/l)

0.27

< 0.005

0.010

98

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna