agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
ALTERNATIVNA REŠENJA
  c. Snabdevanje vodom iz postojećih uličnih bunara i izvora : 
 

 
 
 
 
 
 

 

Odmah posle obezbeđenja cisterni sa vodom druga alternativa za snabdevanje pijaćom vodom koju osmišljavaju krizni štabovi po opštinama su postojeći bunari ili izvori locirani na javnim površinama naselja.
     Na starim bunarima se instaliraju ručne pumpe i vrše se fizičko – hemijske i mikrobiološke analize bunarske vode. Ukoliko bunar odgovara mikrobiološki po kvalitetu vode, a uz to ne sadrži višak elementa zbog čijeg je prisustva u povećanoj koncentraciji zabranjena za piće vodovodna voda, isti se proglašava ispravnim i preporučuje stanovništvu za korišćenje. Ovo se, na žalost, često dešava uprkos činjenici da je fizičko-hemijski kvalitet bunarske vode i dalje ne odgovarajući po ostalim parametrima

Pozitivni efekti: Vrlo mala investicija
                      Stalna kontrola higijenske, a posebno mikrobiološke ispravnosti     

Negativni efekti:
Voda sa uličnih bunara nije higijenski ispravna, već samo neznatno boljeg kvaliteta od vodovodne. 
Bunari nemaju propisanu zaštitnu zonu i velika je verovatnoća zagađenja izvorišta.  
Povratak u prošlost kada nije bilo vodovodne mreže. 
Građani su i u ovom slučaju lično odgovorni za čistoću balona ili flaša u koje sipaju bunarsku vodu.