agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KARAĐORĐEVU
 

 
 
 
 

Karađorđevo, Opština Bačka Topola

 
 
 
 

UREDJAJ IZRADJEN, ISPORUČEN I PUŠTEN U RAD

Investitor:

REC, Beograd, Korisnik : Mesna zajednica Karadjordjevo, Bačka Topola

Kapacitet:

250 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mikrofiltracija,deferizacija/demanganizacija, omekšavanje ,reversna osmoza, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Obične slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Bunarska voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

552 - 692

 

1000

 

Ukupna tvrdoća (odH)

18.5 - 20

 

/

 

Amonijak (mg/l)

0.61 - 1.15

 

1.0

 

Mangan (mg/l)

0,18

 

0,05

 

Gvožđe (mg/l)

0.56 – 1.8

 

0,3

 

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

UREDJAJ NIJE U FUNKCIJI POŠTO KORISNIK NIJE OBEZBEDIO SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE