agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BANATSKOJ TOPOLI
 

 
 
 
 

Banatska Topola, Opština Kikinda

 
 
 
 

U eksploataciji od augusta 2008. godine

Investitor:

Mesna zajednica Banatska Topola

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

712

399

1000

44

Boja (oCo-Pt)

50

<5

5

90

Utrošak KMnO4(mg/l)

24.6

1.4

8

94

Isparni ostatak (mg/l)

557

261

/

62

Amonijak (mg/l)

1.5

0.8

1.0

47

Arsen (mg/l)

0.017

< 0.005

0.010

69

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna