agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
ALTERNATIVNA REŠENJA
   f. Javne česme sa prečišćenom pijaćom vodom 
 

 
 
 
 
 
 

Ovo je najsavremeniji način alternativnog vodosnabevanja građana. Predstavlja mini objekat sa instaliranim prečistačima vodovodne vode u unutrašnjosti i senzorskim slavinama na spoljnim stranama zidova.a
     Sistem uređaja za prečišćavanje vode instaliran u Javnoj česmi je tehnološki prilagođen sastavu lokalne vodovodne vode, tako da prečišćena voda odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. a
     Za prečišćavanje vodovodne vode se koriste fizičko – hemijske metode membranske filtracije i ultraljubičaste sterilizacije, bez upotrebe hemikalija. a
     Prečišćena voda se distribuira građanima preko higijenskih senzorskih slavina, kapacitetom od 500 l/h. a
     Kontrola kvaliteta prečišćene vode se vrši redovno od strane preventivnih zdravstvenih ustanova. 
   Lokalne samouprave ulažu sredstva za izgradnju ovih objekata koji građane besplatno snabdevaju higijenski ispravnom pijaćom vodom. 

Pozitivni efekti:
       
 Higijenski ispravna voda za piće
   Redovna kontrola higijenske  ispravnosti tretirane vode
   Jeftina investicija koja za snabdevanje oko 3000 građana iznosi oko 15.000.- EVRA, a mesečno je za proizvodnju oko 150.000 litara vode potrebno izdvojiti 200.- EVRA. Cena jednog litra prečišćene vode je 0,0013 EVRA.
      Prečišćena voda se ne odliva bespotrebno zahvaljujući senzorskim slavinama.
Troškove redovnog održavanja prečistača i objekta snosi lokalna vlast, a građani besplatno dobijaju vodu visokog kvaliteta
Omiljena mesta okupljanja i sastajališta dece u naseljima.
Negativni efekti :
Velika odgovornost građana je u obezbeđivanju čiste ambalaže za točenje prečišćene vode kako se ona ne bi sekundarno zagadila.