agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U LOVĆENCU
 

 
 

 
 

Lovćenac, Opština Mali Iđoš

 
 
 
 

U eksploataciji od juna 2003. godine

Investitor:

Mesna zajednica Lovćenac

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, adsorpcija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

25

5

5

80

Mutnoća (NTU)

4.0

0.12

1.0

97

Slobodni hlor (mg/l)

0.60

0.0

0.50

100

Gvožđe (mg/l)

1.14

0.05

0.30

96

Mangan (mg/l)

0.13

0.02

0.05

85

Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna