agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U NADLJU
 

 
 

 
 

Nadalj, Opština Srbobran

 
 
 
 

U eksploataciji od januara 2004. godine

Investitor:

J.P. “Direkcija za urbanizam i izgradnju”, Srbobran

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, adsorpcija, nanofiltracija, uklanjanje arsena, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

10

5

5

50

Mutnoća (NTU)

2.1

0.04

1.0

98

Slobodni hlor (mg/l)

0.28

0.0

0.50

100

Gvožđe (mg/l)

0.61

0.04

0.30

93

Arsen (mg/l)

0.06

<0.01

0.01

min 83

Amonijak (mg/l)

2.20

0.00

0.05

100

Vodovodna voda je gvožđevitog ukusa, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna