agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U DOMU ZA DECU I OMLADINU Anđelka Kojić – Gina ZRENJANIN
 

 
 
 
 

Dom za decu i omladinu “Anđelka Kojić – Gina”, Zrenjanin

 
 
 
 

U eksploataciji od marta 2004. godine

Investitor:

Dom za decu i omladinu “Angelina Kojić – Gina”, Zrenjanin

Kapacitet:

250 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, adsorpcija, nanofiltracija, uklanjanje arsena,  UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

40

5

5

88

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1193

440

1000

63

Utrošak KMnO4 (mg/l)

42

2.5

8,0

94

Natrijum (mg/l)

290

130

150

55

Arsen (mg/l)

0.300

< 0.010

0.010

min. 97

Gvožđe (mg/l)

0.70

0.06

0.3

92

Vodovodna voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i ukusa,  povremeno mikrobiološki neispravna

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna