agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BAČkom gračacu
 

 
 
 
 

Bački Gračac, Opština Odžaci

 
 
 
 

U eksploataciji od februara 2008. godine

Investitor:

Mesna zajednica Bački Gračac

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

964

128

1000

44

Boja (oCo-Pt)

50

5

5

90

Utrošak KMnO4(mg/l)

21

7.5

8

94

Isparni ostatak (mg/l)

523

79

/

62

Amonijak (mg/l)

0.20

0.0

1.0

47

Arsen (mg/l)

0.030

< 0.005

0.010

69

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna