agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U CRVENKI
 

 
 

 
 

Crvenka, Opština Kula

 
 
 
 

U eksploataciji od novembra 2002. godine

Investitor:

Mesna zajednica Crvenka

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, adsorpcija, omekšavanje, reversna osmoza, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Suspendovane materije

Iskustveno utvrđene

Nema

/

 

Slobodni hlor (mg/l)

0.60

0.0

0.50

100

Nitriti (mg/l)

0.14

0.01

0.03

93

Gvožđe (mg/l)

0.47

0.05

0.30

90

Biološki organizmi

+

-

-

100

Vodovodna voda je karakterističnog mirisa, biološki i mikrobiološki neispravna

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna