agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U ELEMIRU
 

 
 
 
 

Elemir, Opština Zrenjanin

 
 
 
 

U eksploataciji od jula 2004. godine

Investitor:

HIP “Petrohemija”, Pančevo

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija, Nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Boja (oPt/Co)

20

<5

5

Min. 75

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1024

650

1000

36

Utrošak KMnO4 (mg/l)

31.9

2.4

8,0

93

Natrijum (mg/l)

230

125

150

46

Arsen (mg/l)

0.280

< 0.010

0.010

min. 97

Vodovodna voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna