agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U KULPINU
 

 
 
 
 

Kulpin, Opština Bački Petrovac

 
 
 
 

U eksploataciji od januara 2009. godine

Mesna zajednica Kulpin

500 l/h

Mehanička filtracija,deferizacija, nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

2315

756

1000

67

Boja (oCo-Pt)

15

<5

5

>67

Utrošak KMnO4(mg/l)

6.6

1.9

8

71

Isparni ostatak (mg/l)

1018

594

/

41

Gvožđe (mg/l)

0.5

<0.1

0.3

>80

Mangan (mg/l)

0.662

<0.01

0.05

>98

Amonijak (mg/l)

0.1

<0.05

1.0

>50

Arsen (mg/l)

0.0097

< 0.0005

0.010

>94

Ukupna tvrdoća (odH)

41.9

16.7

/

60

Bunarska voda je intenzivno žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna