agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U OBROVCU - OBROVAC 3
 

 
 
 
 

Obrovac, Opština Bačka Palanka

 
 
 
 

U eksploataciji od septembra 2006. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Obrovac - 3

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

775

330

1000

57

Boja (oCo-Pt)

5

5

5

/

Utrošak KMnO4(mg/l)

5.4

1.5

8

72

Isparni ostatak (mg/l)

480

204

/

56

Amonijak (mg/l)

0.89

0.53

1.0

40

Arsen (mg/l)

0.049

< 0.005

0.010

90

Bunarska voda sadrži arsen i povremeno je mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez arsena i mikrobiološki ispravna