agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BOČARU
 

 
 
 
 

Bočar, opština Novi Bečej

 
 
 
 

U eksploataciji od oktobra 2009. godine

Investitor:

Mesna zajednica Bočar

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mikrofiltracija, Nanofiltracija,dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Bunarska voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

1080

297

1000

73

Boja (oCo-Pt)

40

<5

/

>87

Amonijak (mg/l)

2.6

0.11

1.0

96

Utrošak KMnO4(mg/l)

38

3

8

92

Arsen (mg/l)

0.029

< 0.0076

0.010

>74

Bunarska voda je žuto obojena, karakterističnog mirisa i povremeno mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez boje, mirisa i mikrobiološki ispravna