agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
JAVNA ČESMA U BAČKOM DOBROM POLJU
 

 
 
 
 

Bačko Dobro Polje, Opština Vrbas

 
 
 
 

U eksploataciji od juna 2006. godine

Investitor:

Mesna Zajednica Bačko Dobro Polje

Kapacitet:

500 l/h

Primenjena
tehnologija:

Mehanička filtracija,nanofiltracija, uklanjanje arsena, dezodoracija, UV sterilizacija

Distribucija vode:

Senzorske slavine

Karakteristični
sastojci u vodi:

Vodovodna voda

Prečišćena voda

MDK

Efikasnost prečišćavanja (%)

Elektroprovodljivost (µS/cm)

758

409

1000

46

Boja (oCo-Pt)

5

5

5

/

Utrošak KMnO4(mg/l)

4

1.1

8

73

Isparni ostatak (mg/l)

470

253

/

46

Amonijak (mg/l)

1.5

0.7

1.0

53

Arsen (mg/l)

0.022

< 0.005

0.010

77

Bunarska voda sadrži arsen i povremeno je mikrobiološki neispravna 

Prečišćena voda je bez arsena i mikrobiološki ispravna