agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
  O JAVNIM ČESMAMA SA PREČIŠĆENOM VODOM
   Suština pronalaska

 

 
 

Detalj iz investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju javne česme

 
 
 
 

 Prečistači u objektu javne česme se projektuju tako da prečiste vodu do kvaliteta zahtevanog Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Prečišćena voda se distribuira do korisnika – potrošača preko higijenskih senzorskih slavina instaliranih na spoljnim zidovima javne česme.
Svega 2 – 3 % od ukupno proizvedene količine vodovodne vode svakog javnog vodovoda se iskoristi za piće, uključujući pripremanje hrane i napitaka, a ostala količina u sanitarne svrhe, zalivanje i drugo. 
Ovaj pronalazak omogućava građanstvu da svoje potrebe za higijenski ispravnom pijaćom vodom ostvare na javnoj česmi sa prečišćenom pijaćom vodom.
     Novost ovog pronalaska u odnosu na postojeće stanje tehnike je u tome da se bez investicije u prečišćavanje celokupne proizvedene količine vode za javni vodovod i bez intervencija na zameni dotrajalog cevovoda, odnosno uz mnogo manju investiciju obezbedi stanovništvu higijenski ispravna pijaća voda. 
     Jeftina investicija koja za snabdevanje oko 3000 građana iznosi od 15.000 do18.000 EVRA, a mesečno je za proizvodnju oko 150.000 litara vode potrebno izdvojiti 200.- EVRA.

             Cena jednog litra prečišćene vode sa Javne česme je 0,0013 EVRA.