agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
  O JAVNIM ČESMAMA SA PREČIŠĆENOM VODOM
  Cilj instalacije Javnih česmi

 

 
 
 
 
 
 

Preventivna zaštita zdavlja ljudi – snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom pijaćom vodom.

Besplatno obezbeđivanje snabdevanja građana higijenski ispravnom prečišćenom vodom za piće iz javnog vodovoda koji ne sadrži higijenski ispravnu pijaću vodu.